PREMIUM PELLETS

Зелена енергия от биомаса

Фабрика за биогорива

Предприятието
Изградено е за година и половина, след преустройство на съществуваща сграда. Оборудвано е с високотехнологични нови немски машини. Производственият капацитет е 1,5 тона пелети и 0,5 тона брикети на час. С помощта на висококвалифицирания ни екип, планираме до една година да удвоим капацитета.


Биогоривата
Произвеждат се от суровини които са от възобновяеми източници и са CO2 неутрални. Изгарянето е равномерно, отделя се постоянна топлина, а количеството пепел е минимално. Позволяват автоматизиране на процеса на подаване на гориво и запалване, както и осъществяване на отдалечен контрол. Съвременните печки и котли използващи биогорива не изискват големи инвестиции, но за сметка на това предлагат много удобства.

Стандарти, разфасовки, цени

Хайтек ЕООД произвежда и продава пелети под търговските марки Optimum Pellets и Premium Pellets, както и дървесни брикети с марка Wood Eco Briquettes. Произвежданите от нас пелети са от иглолистна биомаса с диаметър 6 мм и дължина до 35 мм. Не използваме слепващи добавки. Извършваме ежедневен контрол на продукцията в собствена лаборатория в предприятието.
Продукцията отговаря на стандарт А1.
Предлаганите опаковки са чували от 15 килограма със или без надпис по 70 броя на евро пале - 1.05 тона. Предлагаме и биг-бегове от по 1 тон.
Ценовата политика на фирмата е динамична, според пазара и зависи от закупените количества и сезона. За конкретни запитвания не се колебайте да се свържете с нас на имейл или телефон.

тел. +359 89 2771171

Продукция

Пелети

Дървесните пелети предствляват цилиндрични гранули с диаметър от 6 до 10 мм и дължина до 35 мм. Произвеждат се от дървесна биомаса без добавянето на слепващи вещества.Процеса на производство включва раздробяване на дървесината, сушене, пресоване, охлаждане и пакетиране. Притежават висока калоричност - над 16,5 kJ/kg, ниско влагосъдържание под 10% и ниско съдържание на пепел - под 1%.

Брикети

Дървесните брикети са един вид "големи" пелети. Производственият цикъл е аналогичен на този на дървесните пелети, само крайният продукт е с различни размери. Тъй като суровината от която се произвеждат е същата от която се произвеждат и пелетите, то и спецификациите им са същите - калоричност - над 16,5 kJ/kg и ниско съдържание на пепел - под 1%.